Idag är det vanligt att delar av ett företags IT-tjänster finns i molnet, men varför inte gå hela vägen och flytta upp allt?

Microsoft Azure är en samling molntjänster som erbjuder ett flertal olika tjänster i form av servrar, fillagring/återställning, databaser, analyser, e-post, identitets- och åtkomsthantering, utveckling, användarhantering, backup och säkerhet. Det är tjänster som du använder och betalar för efter just dina behov.
Vi är en Microsoft partner och hjälper medelstora och stora företag att migrera till Azure.

Vi kan komma till ditt företag och hålla en kort presentation om vad Azure är och gå igenom er IT-miljö. Tillsammans med våra IT-specialister kan vi sedan ta fram en rapport som kan användas som beslutsstöd för ev. vidare arbete med flytt till molnet.

Rapportens innehåll:

  • Tidsuppskattning för när ditt företag är redo för molnet
  • Hur en sådan lösning ser ut
  • Vilka nya tjänster det medför
  • Vilka ev. utmaningar som finns
  • Vilka besparingar flytten kan medföra
  • En grovt uppskattad tidsplan och prisindikation

Vi ser fram emot att träffa dig!