BERGRUMSGARAGETS PARKERINGSAPP

GLÖMT VAR DU PARKERAT BILEN

Med Bergrumsgaragets parkeringsapp så kan du börja logga din parkeringsplats med hjälp av vår app.

Hur hittar du ditt fordon

Med vår app kan du se var ditt fordon står, när den parkerades och hur du hittar dit.

Kan andra hitta till ditt fordon

Ja, med hjälp av vår app så kan din familj eller vänner hitta ditt fordon även om du glömt berätta var den står

UTMANINGEN

Bergrumsgaraget skulle vid färdigställande innefatta 862 boendeparkeringar, 160 besöksparkeringar och 30 MC-platser fördelat över 5 olika tunnelrör i som mest 3 olika plan. Ingen boende skulle få ha en fast parkeringsplats och GPS-navigation skulle ej heller vara möjligt p.g.a. bergets tjocklek. Så hur skulle vi då skapa trygghet och enkelhet för främst de boende som dagligen skulle nyttja garaget?

LÖSNINGEN

Vi skapade en parkeringsapp så de boende med lätthet skulle hitta sin parkerade bil – oavsett vem som parkerat den. Vi gjorde en hemsida där man steg för steg kan få reda på hur parkeringsappen fungerar, få aktuell information om Bergrumsgaraget och läsa om dess spännande historia. Därutöver togs även informationstavlor fram för underlättande av navigering i garaget.  

Vi som utvecklat Bergrumsgaragets parkeringsapp åt JM

Catharina Blomberg

Projektledning och utveckling av appen

David Starck

Programmering och utveckling av appen

Stefan Borell

Design, grafisk produktion och utveckling av appen