Site icon Rely IT

Cybersäkerhetshot och IT-attacker

Rely IT IT-säkerhet

Vi genomgår en period av allvarliga och riktade attacker mot svenska företag. I IT-världen har vi länge stått under attack, en trend som kommer att fortsätta och en verklighet vi behöver förhålla oss till.🚨🌐💻

Cybersäkerhet handlar inte bara om teknik utan även om människor och processer och bör vara en övervägande fråga för företagsledningen. Det är nu en affärsrisk som kräver analys och åtgärder.

NIS2 träder snart i kraft, vilket understryker behovet av snabb utveckling inom cybersäkerhet. Vi måste vara medvetna om de ökande hoten och agera proaktivt för att skydda våra verksamheter och kritisk infrastruktur.

Hör av dig till oss idag. Imorgon kan det vara för sent.🔐 👩‍💻🛡️🧑‍💻

IT-säkerhet

Exit mobile version