På ett välbesökt frukostseminarium för våra kunder gick vi igenom:

  • vad GDPR innebär ur ett IT-perspektiv
  • vad en personuppgift är
  • vilka personuppgifter får man spara
  • hur man som företag bäst går tillväga för att möta de nya kraven
  • och mycket mer…

Vad innebär GDPR för ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi er!