Site icon Rely IT

Låt oss presentera vår medarbetare, Niklas Wallin.

Niklas Rely IT

Niklas arbetar som IT-tekniker och är en av våra grundpelare som varit med oss sedan starten av bolaget för över 15 år sedan.
Niklas ägnar sig åt uppsättning och drift av serverar och system och har en passion för att utveckla och effektivisera skript och processer. Hans tekniska skicklighet sträcker sig över bland annat Powershell-skriptning och C# programmering, och han har en bred och djup kunskap inom IT-området.

Erfarenhet, pålitlighet och noggrannhet är tre nyckelord som kännetecknar Niklas. Egenskaper som är särskilt viktiga för en IT-tekniker. Med sin expertis och erfarenhet spelar han en avgörande roll för att säkerställa att våra kunders system och data förblir trygga och skyddade från potentiella hot och risker.

Med sin imponerande erfarenhet och breda kunskap inom IT är Niklas en oumbärlig del av vårt team.👨‍💻 🌟 🌐🛡️

Exit mobile version