Just nu har Rely IT förmånen att ha Karl Pettersson på plats som LIA-studerande från yrkeshögskolan Newton. Karl kommer vara hos oss fram till årsskiftet och efter avslutad utbildning göra Sverige lite säkrare genom att bli IT-säkerhetstekniker.

Roligt att ha dig här Kalle!  

LIA = Lärande i arbetet innebär att en del av en utbildning är förlagd till en arbetsplats,

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig saker i en verklig arbetsmiljö. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet deltar aktivt med planering, organisering och genomförandet av LIA.

En utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng vilket innebär två års heltidsstudier. En sådan utbildning ska innehålla minst 100 yrkeshögskolepoäng i LIA.