Uppdraget var att utföra en nulägesanalys rörande GDPR samt kartlägga samtliga personuppgiftsbehandlingar inom företaget i ett och samma system, (Draftit). Utifrån nulägesanalysen delgavs en rapport rörande risker samt tips på hur det löpande GDPR-arbetet bör fortskrida.

Norrbil var först ut av VW-gruppens återförsäljare, och vi ser med spänning fram emot att arbeta med resterande återförsäljare under 2020. 

Vi vill tacka Norrbil för förtroendet och ge en eloge till all personal som varit behjälplig under processen!

Behöver du och ditt företag hjälp med det löpande GDPR-arbetet?

Kontakta oss på gdpr@relyit.se