I samarbete med vår kund Norrtelje Elektronik Partner och Linköpings universitet, arbetar vi med att ta fram en programvara för framtidens växthusgassensorer.
Projektet ligger som grund för det globala miljömålet ”Minskad klimatpåverkan” som avser att minimera  och stabilisera utsläpp av växthusgaser.

Temperaturökningen på jorden innebär att en del av de växthusgaser som är bundna i marken, kommer att avges till luften. Därför är det viktigt att mäta denna effekt över stora mark- och sjöområden.