Rely IT har hjälpt Färjerederiet att utveckla ett öppet API för deras tidtabelldatabas. Med API:et kan du hämta information om aktuella trafikavvikelser, tidtabeller för en specifik led, dag eller period, mm. Vi ansvarar även för driften av detta.

Ett API gör det enklare för dem som vill integrera Färjerederiets tidtabell med sina egna tjänster i en app eller annan digital tjänst. API står för Application Programming Interface och beskriver ett strukturerat sätt att komma åt data i ett system.