REFERENSOBJEKT

Här finner du några utvalda referensobjekt vi levererat till våra kunder

Bergrumsgaraget får en egen Parkeringsapp

Rely IT har tillsammans med OMBA utvecklat Bergrumsgaragets parkeringsapp. Appen är ett hjälpmedel för JMs kunder som köpt en bostadsrätt vid Liljeholmkajen i Stockholm och har en parkeringsplats i Bergrumsgaraget.Med hjälp av appen kan du som användare av Bergrumsgaraget att ha koll på var du eller en vän parkerat ett fordon.

Läs mer på Bergrumsgaragets hemsida.

UTMANINGEN

Bergrumsgaraget skulle vid färdigställande innefatta 862 boendeparkeringar, 160 besöksparkeringar och 30 MC-platser fördelat över 5 olika tunnelrör i som mest 3 olika plan. Ingen boende skulle få ha en fast parkeringsplats och GPS-navigation skulle ej heller vara möjligt p.g.a. bergets tjocklek. Så hur skulle vi då skapa trygghet och enkelhet för främst de boende som dagligen skulle nyttja garaget?

LÖSNINGEN

Vi skapade en parkeringsapp så de boende med lätthet skulle hitta sin parkerade bil – oavsett vem som parkerat den. Vi gjorde en hemsida där man steg för steg kan få reda på hur parkeringsappen fungerar, få aktuell information om Bergrumsgaraget och läsa om dess spännande historia. Därutöver togs även informationstavlor fram för underlättande av navigering i garaget.

 

ICA-handlarnas förbund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Läs mer om vad Rely IT levererar på uppdrag av ICA-handlarna förbund här!

UTMANINGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

LÖSNINGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Läs mer om vad Rely IT levererar på uppdrag av ICA-handlarna förbund här!

ICA-handlarnas förbund

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Läs mer om vad Rely IT levererar på uppdrag av ICA-handlarna förbund här!

Bergrumsgaraget får en egen Parkeringsapp

Rely IT har tillsammans med OMBA utvecklat Bergrumsgaragets parkeringsapp. Appen är ett hjälpmedel för JMs kunder som köpt en bostadsrätt vid Liljeholmkajen i Stockholm och har en parkeringsplats i Bergrumsgaraget.Med hjälp av appen kan du som användare av Bergrumsgaraget att ha koll på var du eller en vän parkerat ett fordon.

Läs mer på Bergrumsgaragets hemsida.

UTMANINGEN

Bergrumsgaraget skulle vid färdigställande innefatta 862 boendeparkeringar, 160 besöksparkeringar och 30 MC-platser fördelat över 5 olika tunnelrör i som mest 3 olika plan. Ingen boende skulle få ha en fast parkeringsplats och GPS-navigation skulle ej heller vara möjligt p.g.a. bergets tjocklek. Så hur skulle vi då skapa trygghet och enkelhet för främst de boende som dagligen skulle nyttja garaget?

LÖSNINGEN

Vi skapade en parkeringsapp så de boende med lätthet skulle hitta sin parkerade bil – oavsett vem som parkerat den. Vi gjorde en hemsida där man steg för steg kan få reda på hur parkeringsappen fungerar, få aktuell information om Bergrumsgaraget och läsa om dess spännande historia. Därutöver togs även informationstavlor fram för underlättande av navigering i garaget.

 

Trafikverket

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Läs mer om vad Rely IT levererar på uppdrag av Trafikverket här!

Clarion Hotels

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Läs mer om vad Rely IT levererar på uppdrag av Clarion Hotels här!

Lindskrog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Läs mer om vad Rely IT levererar på uppdrag av Lindskrog här!

Skåvsjöholm konferensanläggning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Läs mer om vad Rely IT levererar på uppdrag av Skåvsjöholm Konferensanläggning här!