För femtonde året i rad har affärstidningen Dagens industri sammanställt Sveriges snabbast växande företag.

Gasellföretagen lever upp till ett antal hårda kriterier och färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag kan titulera sig Gasellföretag.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga av nedanstående kriterier.

• ett Gasellföretag har en omsättning som överstiger 10Mkr
• minst tio anställda
• minst fördubblat sin omsättning, om man jämför med det första
och senast räkenskapsåret
• ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
• ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är
positivt
• i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
• sunda finanser

Måndag den 1:a december koras regionens vinnare av Di Gasell och Rely IT är stolta att vara ett av de nominerade företagen 2014.

Läs mer på http://dagensindustri.se/gasell