Rely IT har sedan november blivit underleverantör till Fujitsu, för avtalet Licensförsörjning 2010 genom Kammarkollegiet.
Det innebär att vi kan erbjuda tjänster inom licensförsörjning och tillhörande tjänster för den offentliga sektorn.