Rely IT växer och har därför stärkt upp säljavdelningen med Catharina Blomberg.

Catharina kommer närmast från bilbranschen där hon arbetat som försäljningschef
under flera år. Catharinas främsta uppgift, tillsammans med övriga teamet, blir att
finna lösningar på kunders utmaningar inom IT, underlätta för dem att ta beslut och
stärka deras affär.
Vi hälsar Catharina varmt välkommen till Rely IT!