Rely IT har tillsammans med Färjerederiet tagit fram en applikation till trafikstatistik för färjelederna som finns över hela Sverige.

Denna applikation sammanställer all information kring turer, bränsle, antal fordon mm. och är ett viktigt verktyg för rapporteringen till Trafikverket.