Hotet växer hela tiden från bl.a. hackarattacker och intrång. Rely IT har en väldigt hög säkerhetsnivå men har ändå låtit en extern säkerhetsexpert granska några av våra mest använda system och applikationer.

Utfallet blev väldigt positivt för oss och er kunder. Som bonus fick vi med oss flera tips om vad vi kan tänka på när vi utvecklar och driftsätter framöver för att bli ännu säkrare!