I veckan uppdagades en säkerhetsbrist i säkerhetsprotokollet WPA2 som används för att skydda så gott som alla trådlösa nätverk. Bristen är så pass allvarlig och omfattande att samtliga datorer, mobiler och enheter som använder trådlös kommunikation behöver uppdateras för att täppa till säkerhetshålet.

Vi rekommenderar att du uppdaterar både din dator och mobiltelefon så snart som möjligt!

Hör av dig, vi hjälper dig att uppdatera bl.a. accesspunkter, router eller annan teknisk utrustning.