Sara Renman sommarjobbar hos oss!

Sara Renman har under våren utfört sin praktik hos oss på Rely IT.

I sommar kommer Sara att jobba hos oss och stärka upp på utvecklingssidan.

Välkommen Sara!