Vi erbjuder dig allt från övergripande ledningsgenomgångar för att förstå helheten till hur ni handgripligen tar er an utmaningen. Med Rely ITs process får du hjälp med allt från kartläggning och riskanalys till implementering.

Vill du veta mer, kontakta oss på 0176-65 52 90 eller gdpr@relyit.se !

I maj införs en ny dataskyddslag, GDPR, som bl.a. reglerar hur företag får behandla personuppgifter. Alla företag berörs och det är riktigt bråttom att komma i mål då det kan bli kännbara sanktionsavgifter om man bryter mot reglerna.