Rely IT har för franchiseliknande organisationer tagit fram ett lättanvänt och webbaserat Medlemsregister med många bra funktioner.

Förutom kontaktuppgifter och vilken typ av medlem franchisetagaren är, så går det att ha kontroll på:
•    medlemmarnas olika roller och förtroendeuppdrag
•    butikskopplingar och bolagsägande
•    förändringar
•    historik

Vår kund har med detta system markant ökat både kvalitets- och servicenivån till sina medlemmar.