Ännu ett roligt GDPR-samarbete kan nu läggas till handlingarna. Denna gång fick vi möjligheten att hjälpa ESB Design med kartläggning av system, genomläsning av diverse policys och allmänna villkor hos systemleverantörer, ge förslag på gallringsrutiner samt uppdatera företagets integritetspolicy. Avslutningsvis sammanställdes diverse konkreta tips & råd i sann Rely IT-anda.

Behöver du hjälp rörande ditt GDPR-arbete? Klicka här https://www.relyit.se/gdpr/

—————————————————————————————————————- 

Elin Bäck heter kvinnan bakom ESB Design. Hon brinner för det administrativa och service, och vill hjälpa företagare att bygga ett starkt varumärke online. Detta kan hon göra genom att erbjuda tjänster såsom

  • Virtuell assistent
  • Social Media Manager
  • Grafisk Design
  • Webbdesign

Nyfiken på mer rörande ESB Design? Klicka här https://www.esbdesign.se/