Tjänster

GDPR

 

Behöver du komma vidare i arbetet rörande GDPR? 
Lindra huvudvärken, få handledning och se till att frågorna blir besvarade!

Alla berörs av GDPR

Alla företag berörs av GDPR, EU:s dataskyddsförordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Det är därför viktigt att företag har rutiner och policys på plats och ser till att dessa följs, då det kan bli kännbara sanktionsavgifter om man bryter mot reglerna. Utöver att följa dataskyddsförordningen måste verksamheter kunna påvisa att och hur bestämmelserna följs.

Grundläggande principer

All hantering av personuppgifter behöver uppfylla ett antal grundläggande principer, dessa innebär att verksamheten:

 

 • Måste ha stöd i en rättslig grund för att få behandla personuppgifter
 • Bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål
 • Inte behandla fler personuppgifter än vad ändamålet kräver
 • Ska se till att personuppgifterna är riktiga
 • Ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs
 • Ska skydda personuppgifterna

Arbetsstruktur

Vi kan hjälpa till med ditt företags kartläggning av personuppgifter, riskanalyser, åtgärdsplaner, implementering och/eller uppföljning. Vi ger dig alltid handfasta tips och råd och kan även vägleda er om en person begärt ett registerutdrag eller i interna val av ex. säkra programvaror och säkerhetssystem. Vi hjälper bland annat till att besvara frågor såsom:

 • Vad innebär GDPR för dig och ditt företag?
 • Var finns personuppgifter?
 • Vilka personuppgifter får ni spara?
 • Hanterar ni personuppgifterna på ett säkert sätt?
 • Hur säkerställer ni att en personuppgift är borttagen ur alla system?
 • Behöver ert företag en DPO (Dataskyddsombudsman)?

 

Utbildning

Behöver du höja kompetensen kring GDPR hos personalen generellt? Eller kanske få en uppdatering rörande senaste nytt inom GDPR? Eller få information om något specifikt som exempelvis vad som gäller rörande kameraövervakning?

I så fall kan vi komma ut till er på plats och ha en föreläsning alternativt ett videomöte eller webinar. Vi anordnar även öppna frågestunder där ni kan ställa frågor direkt till oss rörande allt inom nämnt område.

Styrdokument

Vi kan författa policys för ditt företag såsom integritetspolicys och IT-policys. Saknar ditt företag handfasta rutiner och checklistor kan vi även författa dem.

Det viktiga arbetet kvarstår därefter, det vill säga för dig att se till att de inte blir skrivbordsprodukter, utan styrdokument som fungerar som stöd i det dagliga arbetet.

RelyIT och SEFOS ger dig krypterad e-post

Gillar du det du ser?

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster, tveka inte att kontakta oss.

0176-65 52 90

Ring oss gärna, vi gillar det!

E-POST

Skriv ett par rader, vi återkopplar!

Rely IT Norrtelje AB

Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje