GDPR

GDPR

Behöver du komma vidare i ditt GDPR-arbete?
Lindra huvudvärken, få handledning och se till att få frågorna besvarade! Vi hjälper er med ert dataskydd.

Vi kartlägger er verksamhet och gör en riskbedömning för att se efterlevnaden av GDPR.
Vi gör sedan en riskbedömning som är baserad av kartläggningen.
Vi hjälper att implementera åtgärder för att minska riskerna.
Vi följer upp arbetet och hjälper er på vägen.

Vi hjälper dig med helheten eller specifika moment. Vi lyssnar på dina behov och önskemål!

Alla berörs av GDPR

Alla företag berörs av GDPR, EU:s dataskyddsförordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Det är därför viktigt att företag har rutiner och policys på plats och ser till att dessa följs, då det kan bli kännbara sanktionsavgifter om man bryter mot reglerna. Utöver att följa dataskyddsförordningen måste verksamheter kunna påvisa att och hur bestämmelserna följs.

All hantering av personuppgifter behöver uppfylla ett antal grundläggande principer vilka listas här till höger:

Grundläggande principer för din verksamhet:

 • Ha stöd i en rättslig grund för att få behandla personuppgifter
 • Samla enbart in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål
 • Behandla ej fler personuppgifter än vad ändamålet kräver
 • Se till att personuppgifterna är riktiga
 • Radera personuppgifterna när de inte längre behövs
 • Skydda personuppgifterna
GDPR

Utbildning

Behöver du höja kompetensen hos personalen generellt runt ämnet?

Kanske få en uppdatering rörande senaste nytt inom ämnet, eller få information om något specifikt som exempelvis vad som gäller rörande kameraövervakning?

I så fall kan vi komma till er och hålla en föreläsning alternativt ett videomöte eller webinar. Vi anordnar även öppna frågestunder där ni kan ställa frågor direkt till oss rörande allt inom nämnt område. Om du har andra önskemål så kan vi med största möjlighet tillgodose dem. Hör av dig så pratar vi närmare om det!

Arbetsstruktur

Dokumentation är A och O inom GDPR.

Våra konsulter hjälper företag med att kartlägga verksamhetens personuppgifter, tar fram riskanalyser och åtgärdsplaner, implementerar nya rutiner och följer upp det löpande arbetet. De ger dig alltid handfasta tips och råd och kan även vägleda er om en person begärt ett registerutdrag eller i interna val av exempelvis säkra programvaror och säkerhetssystem.

 • Vad innebär GDPR för dig och ditt företag?
 • Var finns personuppgifter?
 • Vilka personuppgifter får ni spara?
 • Hanterar ni personuppgifterna på ett säkert sätt?
 • Hur säkerställer ni att en personuppgift är borttagen ur alla system?
 • Behöver ert företag ett dataskyddsombud?
Dataskyddspolicy

Styrdokument

Att ha tydliga styrdokument rörande GDPR är viktigt, men det viktigaste är att de inte enbart blir skrivbordsprodukter, utan fungerar som stöd i det dagliga arbetet.

Behöver du hjälp att författa policys för ditt företag såsom exempelvis en integritetspolicy och/eller en IT-policy? Saknar ditt företag handfasta rutiner och checklistor? Behöver ni hjälp att implementera dem? Våra GDPR-konsulter hjälper dig!

Varför klassificera sin data?

 • Skydda dig mot förlust och stöld av data
 • Skapa regler efter hur du vill att data ska kunna delas
 • Enklare uppföljning av efterlevnad
 • Enklare efterlevnad av GDPR
 • Enklare att hålla koll på din data

Varför klassificera sin data?

 • Skydda dig mot förlust och stöld av data
 • Enklare att hålla koll på din data
 • Anpassa regler efter hur du vill att data ska kunna delas
 • Enklare efterlevnad av GDPR
 • Enklare uppföljning av efterlevnad

  Kontakta direkt

  Ställ din fråga här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Tack!

  Vi återkommer till dig inom kort.

  Hälsningar

  Team Rely IT