Integritetspolicy

Vi på Rely IT förbinder oss att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.  All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

All systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling ska ske med respekt för den personliga integriteten.

För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Rely IT är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Det innebär såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal och andra individer som kan komma att registreras i Rely IT´s system. Vi arbetar kontinuerligt med frågor som lojalitet och medvetenhet.

Insamling av information

För att bli kund hos Rely IT behöver vi samla in information såsom Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för kontrakt och fakturering

Säkerhet av informationen

För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen skyddar Rely IT Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Rely IT hanterar och använder den information som Du har lämnat till oss för att sköta de åtaganden vi har gentemot Dig som kund. Rely IT kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning. Vi säljer inte Dina uppgifter vidare till tredje part.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden. Gallring sker efter 18-24 månader.

Registerutdrag, rättelser, insyn och radering

Rely IT strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har rätten att bli bortglömd, dvs få dina personuppgifter raderade.

Kontakt

Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet, vill ta del av Dina uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss:

RELY IT
Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje

Telefon: 0176-65 52 90
E-post: gdpr@relyit.se

Läs mer om GDPR hos Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Kontakt

  Kontakta direkt

  Ställ din fråga här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Tack!

  Vi återkommer till dig inom kort.

  Hälsningar

  Team Rely IT