IT-SÄKERHET

Digitaliseringen och den ökade tillgången av data gör att IT-säkerheten spelar en allt viktigare roll i alla verksamheter. För oss innebär det att undvika risk. Nedan kan du läsa mer om några av de sakerna vi erbjuder.

Vad är IT-säkerhet?

Tyvärr saknas dessvärre en enad definition, men vi använder det som en samlingsterm för allt som rör säkerhet för data i IT-system.

IT-säkerheten ansvarar för att skydda en organisations tillgångar som information, datorer och programvara. Det ingår som en del i den totala skyddet och ska hantera alla hot och faror mot organisationen och dess verksamhet. Hoten kan exempelvis vara katastrofer, främmande makt eller individer som kan skada organisationen.

En viktig del av arbetet handlar om att förstå olika hotbilder, hantera sannolikheter för att utsättas för skada samt att balansera kostnader för motmedel för skydd mot värdet av det man skyddar. Informationssäkerhet, cybersäkerhet och GDPR. De har alla samma syfte, men med lite olika fokus. Det handlar om att undvika risker i den digitala världen. Det finns många skräckhistorier, låt inte din verksamhet bli en del utav det. Vi kan hjälpa dig få lite lugn och ro och fokusera på din kärnverksamhet istället.

Låt oss hjälpa!

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är att bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Det omfattar såväl administrativa som tekniska åtgärder.

Exempel på administrativa åtgärder är föreskrifter och rutiner för behörighet.

Exempel på tekniska åtgärder kan vara inloggning med lösenord, MFA, brandvägg eller fysisk kontroll.

Definition av Informationssäkerhet:

 • Konfidentialitet Att endast behöriga personer, entiteter eller processer får ta del av informationen.
 • Riktighet Att det går att lita på att informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd.
 • Tillgänglighet Att informationen alltid finns när den behövs.

Cybersäkerhet

Innebär all verksamhet som är nödvändig för att skydda nätverks- och informationssystem, användare av dessa system och andra berörda personer mot cyberhot. Det sker biljoner cyberattacker dagligen på internet. Idag måste verksamheter ha rätt rustning för att skydda sin data, sin verksamhet och sina kunder.

Cybersäkerhet är att skydda system, nätverk och program mot cyberhot där det i slutändan är människor som ska skyddas. Syftet är att en organisation eller enskild individ inte ska hindras att lösa sina uppdrag.

Cyberattacker inriktas på att komma åt, ändra eller förstöra känslig information.

Cyberattacken är alltså ett skott mitt i hjärtat på affärsmodellen och cybersäkerheten den skottsäkra västen. Att investera i sitt skydd är den bästa försäkringen man kan ha!

antivirus
säkerhet

GDPR

När det handlar om GDPR (General Data Protection Regulation) är det fysiska personers rättigheter och friheter som ska skyddas och därmed personuppgiftsincidenter som ska undvikas. En personuppgiftsincident kan beskrivas som en cyberattack mot dina personuppgifter. Så här definieras personuppgiftsincident i GDPR:

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Vi finns här för dig att stötta ert GDPR arbete och kan kartlägga, planera och följa upp det!

Tjänster som skyddar dig

  Kontakta direkt

  Ställ din fråga här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Tack!

  Vi återkommer till dig inom kort.

  Hälsningar

  Team Rely IT