Trafikverket Färjerederiets Vision 45 - Den gula färjan ska bli grön.

Vision45

Trafikverkets vision 45

Smidigt, grönt och tryggt

Trafikverkets vision, att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt, gör att Färjerederiet står inför spännande utmaningar. De genomgår en total klimatomställning och ska vara helt klimatneutrala år 2045. Målet är tänkt att nås med hjälp av elektrifiering av fartygen (färjorna) samt användandet av digitala lösningar både i drift men inte minst i kommunikation till sina kunder.

Färjerederiet planerar för att göra färjetrafiken mer dynamisk och styrd av efterfrågan. Idag bestäms turlistorna genom myndighetsbeslut, men med mer automation och digitalisering ökar möjligheterna att ha en mer dynamisk turlista och mer behovsstyrd trafik. Tätare turer med lägre kostnad alltså. På så vis kan de både öka servicen och minska bilköerna till färjorna och med det tomgångskörning och utsläpp.

vision45

Digitala tekniklösningar

Lösningar av Rely IT som bidrar till att Färjerederiet når sina miljömål för vision 45

Tydlig och tillförlitlig trafikinformation är en viktig del i servicen till trafikanterna som minskar stress och gör det enklare att planera resan. Färjerederiets projekt Digital Kund-dialog innehåller många delar för att leverera trafikinformation till både de som jobbar ombord och resenärerna.

Det är här som vi på Rely IT fick i uppdrag att utveckla flera relevanta och digitala tekniklösningar. Dels har vi skapat en applikation Trafikinfo, där det förutom tidtabeller finns en funktion för trafikinformation. Med hjälp av den samlade informationen i appen kan kunden/passageraren planera sin resa på det mest tideffektiva och mest miljövänliga sättet genom att undvika långa stopp i köer.

Vi har även tagit fram en helt ny biljettapplikation för Ekeröleden som har integreras med befintliga ANPR-kameror och automater för biljettförsäljning. Förutom att ge trafikinformation så har även en ny köpkanal skapats för kunder att använda via app/webb.

Med dessa applikationer framtagna av oss på Rely IT bidrar vi till att Färjerederiet når sina miljömål för vision 45.

  Kontakta direkt

  Ställ din fråga här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Tack!

  Vi återkommer till dig inom kort.

  Hälsningar

  Team Rely IT